Før jul

Før jul

Skal Sjusjøen vel samarbeide eller stå alene?

Årsmøte i Sjusjøen Vel

–         Er det nåværende eller tidligere tillitsvalgte som skal styre?

Med bakgrunn i et leserinnlegg i lokalpressen, signert tidligere mangeårige tillitsvalgte i Sjusjøen Vel, tillater vi oss å stille dette spørsmålet.

Nåværende styre har lagt seg på en samarbeidslinje med kommune, grunneierne, andre velforeninger og potensielle investorer på Sjusjøen. Dette ut i fra at vi mener det er den riktige måten å arbeide på om en ønsker påvirkning. Vi må i den sammenheng til en hver tid ha i minne at det er andre enn oss som treffer vedtakene. Vi mener bestemt at vi har oppnådd noe med å arbeide på denne måten. Derfor var det en lett beslutning for styret å gå inn som partner i Destinasjon Sjusjøen SA i likhet med mange andre som vil  ha påvirkning på utviklingen på Sjusjøen. Nåværende styre i Sjusjøen Vel ønsker at det også framover skal være aktivitet i det vi kaller Sjusjøen sentrum. Det er sterke krefter som ønsker å flytte aktiviteter lenger sør. I den sammenheng kan det være på sin plass å minne leserne om at Rømåsen Vel og Ringsaker Allmenning ikke deltar i Destinasjon Sjusjøen. Engasjementet har vært omtalt i Sjusjøposten i flere sammenhenger og selvfølgelig i Årsmeldingen for 2011. Styret har ikke fanget opp at det er stor skepsis til dette engasjementet.
Dette er bakgrunnen for at styret ble svært overrasket  da rapporten fra kontrollkomiteen kom, og hvor de stilte seg meget skeptiske til dette engasjementet. Kontrollkomiteen hadde ikke tatt kontakt med styret for å forhøre seg om hvilken begrunnelse styret hadde og et enstemmig styre mente at da fikk kontakten gå den andre veien. Kontrollkomiteen opprettholdt si skepsis også etter møtet med noen av styrets representanter.
Denne saken ble selvfølgelig et aktuelt tema i Årsmøtet, og der kom det fram at noen av våre medlemmer stiller seg bak kontrollkomiteens skepsis. Det kom ikke forslag om å gå ut av dette engasjementet og Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.

Til Årsmøtet var det også sendt ut forslag til vedtektsendringer. Dette har styret arbeidet med i et par år og begrunnelsen er at vi mener vedtektene bør forenkles. Det forelå forslag om ikke å fortsette med kontrollkomité.  Det var det ikke tilstrekkelig flertall for i møtet,  og styret føler ikke noe nederlag i den sammenheng.  Årsmøtet bestemmer!

Under valgene kom det ikke et neste benkeforslag til motkandidater til valgkomiteens innstilling og styrets medlemmer ble gjenvalgt med akklamasjon.
Styret klarer ikke å tolke årsmøtet på noen annen måte enn at det er full tillit til det arbeidet som gjøres.
At noen av Velets tidligere tillitsvalgte i ettertid velger å gå offentlig ut med sin mistillit kan vi lite gjøre noe med, annet enn å undres.

Dersom noen ønsker ekstraordinært Årsmøtet for å melde Sjusjøen Vel ut av Destinasjon Sjusjøen med påfølgende valg av nytt styre, er det selvfølgelig anledning til det. Vedtektene sier klart hvordan det skal gjøres.

Enn så lenge fortsetter vi vår samarbeidslinje i full forvissning om at det er til det beste for medlemmene i Sjusjøen Vel og utvikling av Sjusjøen sentrum.

 

Styret i Sjusjøen Vel

 

Kommentarer:

 • Thorbjørn Jensen kommenterte 9. oktober 2012, kl. 17:47:

  Det skulle bare mangle om ikke Sjusjøen Vel skulle samarbeide med andre om utviklingen på
  Sjusjøen.De som har en annen mening har gått ut på dato.Styret i Sjusøen Vel gjør og har gjort en veldig bra jobb de siste årene.Bra
  vi har fått med Thorild Johnsen som leder i
  kontrollkomiteen.

 • Legg igjen en kommentar

  Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

  Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.