Før jul

Før jul

Skatteregler ved salg av fritidseiendom

Skattyterne hadde eid en fritidsbolig siden 1980. Tomten hadde vært festet frem til 2009, da den ble innløst. Spørsmålet var om den del av gevinsten som knytter seg til tomten vil være skattefri ved salg av fritidsboligen.

Gevinst ved realisasjon av fritidsbolig (med naturlig arrondert tomt) er skattefri når eieren har brukt eiendommen som egen fritidsbolig i minst fem av de siste åtte år før realisasjonen. Eiertiden beregnes separat for fritidsboligen og tomten slik at den del av gevinsten som faller på tomten, kan være skattepliktig selv om selve fritidsboligen kan selges skattefritt dersom tomten erverves senere enn fritidsboligen, jf. BFU 27/08.

Tomtefesteloven § 33 ble endret med virkning fra og med 1. november 2004. Bestemmelsen gir fester til tomt for bolig-/fritidshus en ubetinget rett til å kreve festeforholdet forlenget på samme vilkår som før. Lovendringen omfatter også eldre festekontrakter. Festekontrakter som fester har en ubetinget rett til å forlenge i medhold av tomtefesteloven § 33, slik at samlet varighet kan bli over 99år, regnes dermed som tidsubegrensede fra og med 1. november 2004.

Etter skattereglene regnes fester som eier av tomten når festekontrakten har en varighet på over 99år. Festetiden regnes som eiertid fra det tidspunkt festeren med hjemmel i lov eller festekontrakt får en ubetinget rett til å forlenge festeforholdet.

I bindene forhåndsuttalelse BFU nr. 16/10 kom Skattedirektoratet til at festerne har hatt en tidsubegrenset festekontrakt fra og med 1. november 2004. Kravet til eiertid i mer enn fem år var dermed oppfylt også for tomten. Gevinsten var dermed skattefri.

Kilde: Fact-hefte nr. 4 2010 / Revisorforeningen

Kommentarer:

  • Espen K kommenterte 1. juli 2011, kl. 18:59:

    Takk for en informativ artikkel. Flere slike!

  • Legg igjen en kommentar

    Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.