Før jul

Før jul

Styret i Sjusjøen Vel 2022 / 2023

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2022/2023

Leder:
Erik Alver, e-post: ea@alver.as
Hagehaugveien 24A, 2613 Lillehammer
+47 90258255
+47 92892990
Nestleder:
Erik G: Engesveen
Paradisvegen 2A, 2380 Brumunddal
+47 91144449
e-post:
eengesveen@gmail.com
Kasserer:
Kjell Sårheim
Depotgata 23J,  2000 Lillestrøm
+47 91617336
epost: kjell.sarheim@gmail.com
Sekretær:
Terje Antonsen
Krabberødveien 11, 1615 Fredrikstad +47 90187898
epost: teranton@online.no
Styremedlemmer:
Wenche Huser Sund, +47 906 16 307
Tone Munz, +47 90952473
Petter Stensby, + 47 41218319
Marit Holm Karlsen, +47 92860289
Varamedlemmer:
Bjørn Dalsveen, +47 41484380
May Rita Heggelund, +47 95240 669
Kontrollkomité:
Egil Høyem (leder)
Steinar K. Afseth
Halvor Møllerløkken
Valgkomité:
Ingeborg Mæhlum, Ringsaker
Gisle Paulsen
Ola Petter Gundersen, Elverum
Vara til valgkomité:
Ragnar Ek
Revisor:
Martin Lie
Vararevisor:
Erik Frøseth

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2022-2023

Utadrettet kontakt:
Kommune, grunneiere og andre velforeninger, etc.
Erik Alver
Erik Gaalaas Engesveen
Tone Munz
Kjell Sårheim 
Prosjekter:
Ansvarlig: Svein Hagen
Ingeborg Mæhlum
Bjørn Dalsveen
Terje Hovdal
Sjusjøen og omegn skiforening (SOS):
Jon Andersen
Medlemsregister, kontakt regnskapsfører:
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Redaksjonsråd:
SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer.
Kontakt øvrig media:
Ansvarlig: Erik Gaalaas Engesveen
Destinasjon Sjusjøen SA:
Representant: Erik Alver
Informasjon og kommunikasjon:
Erik Gaalaas Engesveen
Marit Holm Karlsen
Terje Antonsen
Terje Hovdal
Kontaktgruppe som gjelder fortetting av Kroksjølia:
Petter Stensby
Marit Holm Karlsen
Arkiv:
Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Arbeidsgruppe som gjelder utbygging av Lunkelia
Tone Munz
Ragnar Ek
Bengt Lie Hansen