Før jul

Før jul

Styret trekker sitt innspill

Lunkelia

Styret trekker innspilt ønske om at Øvre Vardevei fortsatt skal være med i konsekvensutredningen.

Styret viser til tidligere vedtak hvor vi spilte inn til Pihl at det bør konsekvensutredes tre veialternativer for adkomst til Lunkelia. Dette uten noen form for prioriteringer av alternativene.

Dette har dessverre skapt uro og usikkerhet blant flere hytteeiere. Det siste styret ønsker er at det skal bli splittelse blant egne medlemmer i en så viktig sak hvor vi alle er enige i målet; stopp utbyggingsplanene.

Følgelig vil styret, etter en grundig vurdering, trekke tilbake vedtak i sak 28/2015-16 Reguleringsplan Lunkelia- Orienteringsmøte med Pihl.

Vi vil gjenta og understreke at Sjusjøen Vel  går imot enhver form for utbygging i Lunkelia og avviser alle fem veiealternativer ut i fra mange kriterier, hvor inngrep i naturen og ulemper for nåværende hytteeiere som de mest sentrale.