Før jul

Før jul

SVART KAPITTEL I SJUSJØENS HISTORIE

SVART KAPITTEL I SJUSJØENS HISTORIE

I det nye utkastet til kommunedelplan planlegges det med utbygging av 60 nye hytter ovenfor Heståsmyra på Sjusjøen. Dette er i dag et av de få gjenværende uberørte fjellområdene innenfor Ringsaker kommune på Sjusjøen. Det eneste området som er sentrumsnært. Slik dette hytteområdet er planlagt med svært mange hytter innenfor et lite område blir det vesentlig tettere der enn for andre hytteområder på Sjusjøen. I tillegg åpnes det opp for å bygge større hytter i dette hyttefeltet enn det som ellers er tillatt på Sjusjøen. Kort oppsummert planlegges det mest høyintensive hytteområdet på et av de mest sårbare stedene.

Det er i kommunedelsplanen vist 2 alternative traseer for tilkomstveg til dette hytteområdet. Siden det her er snakk om utbygging av store dyre hytter, vil disse sansynligvis bli vesentlig mer brukt enn andre hytter på Sjusjøen og tilhørende stor trafikkmengde.Traseene er kun vist som streker på kartet og er tydeligvis ikke detaljert utover det. Det savnes en nøyere konsekvensutredning av disse alternativene.

Adkomstalternativ nr. 1 som går i fra Sjusjøen sentrum, medfører vesentlige ulemper for flere forhold. Traseen går der dagens sommersti i fra Sjusjøen sentrum går opp til Lunkefjell. Fotturister må derfor i framtiden gå på veg nesten helt opp til Lille Lunkefjell før de kan fortsette på sti innover fjellet. Denne ruten har vesentlige kvaliteter og er antageligvis den mest brukte stien i fra Sjusjøen sentrum. Sjusjøen sentrum som sommerdestinasjon vil sterkt forringes med denne veg -hytteutbyggingen.

Vinterstid vil en ny veitrase i dette området komme i konflikt med hovedløypa til Nordseter og områdene nord for Sjusjøen. Hvorvidt dagens løype nordover kan opprettholdes er usikkert da det både er bratt og trangt i gjeldende område opp til Høghaugen. Dette sier planen ingenting om. Traseen medfører både kryssing av Birkebeinerløypa, lysløypa og som sagt hovedløypa mot Nordseter. Den viste traseen er i tillegg så bratt at det må påregnes lokale fyllinger og skjæringer i traseen for å få dette til med en akseptabel vegkurvatur. Det må også sies at dette vil bli svært synlig fra store deler av Sjusjøen og områder nedenfor. Alt i alt virker dette som et svært lite gjennomarbeidet og gjennomtenkt forslag.

Adkomstalternativ nr. 2 går igjennom eksisterende hyttebebyggelse og over Heståsmyra lengst i nord. Denne traseen vil medføre store ulemper for eksisterende hyttebebyggelse. Ved å legge vegen over myra, vil kvaliteten av denne forringes. Eventuelle konflikter med hensyn på natur og miljø blant annet rødlistearter kan vi ikke se er vurdert i planen. Denne traseen vil også medføre kryssing av begge hovedskiløypene mellom Pellestova/Nordseter og Sjusjøen. Vegstrekningen over myra vil være svært eksponert for fokking og vil føre til behov for mye brøyting hvis vegen skal holdes åpen.

Alt i alt vil ikke dette alternativet være stort bedre enn det første.

Det er i oppstarten et interkommunalt samarbeide mellom de berørte kommuner i området med en mer helhetlig plan for utnyttelsen og vernet av de uberørte fjellområdene. Vi oppfordrer politikerne i Ringsaker om å vente med å legge inn denne omstridte utbyggingen i kommuneplanen til dette interkommunale planarbeidet har kommet mye lenger. Vi oppfordrer også andre kommuner/offentlige instanser om å rette innsigelser mot denne planen og ikke å gi seg på det da dette området er viktig for hele regionen. Det er viktig å sikre en bærekraftig utvikling av Sjusjøen, istedenfor en kortvarige profittenkningen.

Mvh
Tone og Arne Munz

Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.