Før jul

Før jul

Uenighet om serviceavgiften

Pihl AS

Jeg viser til ovennevnte faktura pålydende kr 1230, hvorav kr 450 skal være frivillig. Samt en «div» post kr 20.

Jeg reagerer sterkt på at at De belaster hytteeierne for 90 % av vegvedlikeholdet. Anleggelse av vann/kloakk og bygging av store hytter med mye masseutskifting/betongforbruk på Deres solgte fortettingstomter i området nærmest helårskontinuerlig , medfører en helt annen belastning på de underdimensjonerte hyttevegene enn den belastning hytteeiernes lette personbilers sporadiske trafikk medfører.

Denne anleggsvirksomhet må derfor belastes med en helt annen andel enn symbolske 10 %.

De må lett kunne få fremlagt en enkel fordelingsnøkkel av uhildet kompetent person. Jeg vil anta at hytteeiernes andel bør være ganske minimal sålenge anleggsvirksomheten pågår, samt i den etterfølgende periode hvor skadene av anleggsvirksomheten reflekteres i total årlig vedlikeholdskostnad.

Jeg ser av avisen i sommer at Jan Ove Holmen i Sjusjøen Vel også har vært inne på dette spørsmål, og sender gjenpart av denne mail til ham og hyttenabo Østby.

Mvh Erik Alhaug hytte 440

Hamar 28.08.2017