Før jul

Før jul

Ustabil vanntilførsel

Til informasjon:

Vanntilførselen til tappepunktene har blitt ustabil i løpet av inneværende uke.  Det er satt i gang feilsøking, men store snømengder vanskeliggjør dette arbeidet.  Pr i dag er situasjonen:
–  Det er vann i de tappepunktene som ligger lavest i terrenget.
–  De høyereliggende tappepunktene har vann på morgenen, her minker trykket utover dagen.
–  I kanten av parkeringsplassen på Storåsen er det et tappepunkt som er knyttet til offentlig vann.  Her er det alltid nok vann.

Vi minner om at tappepunktene ikke skal brukes til oppfylling av cisterner etc, men til ordinær bruk av hyttene.

Flere tappepunkt er borte i store snømengder.  Vi har pr i dag ikke kapasitet til å lete etter og måke fram disse, men mange tappepunkt i de aktuelle hytteområdene er likevel tilgjengelige.

Mvh
Per Fineid  Bestyrer
Pihl AS