Før jul

Før jul

Vedtekter/Årsmøteprotokoller for Sjusjøen Vel

Vedtekter for Sjusjøen Vel

Protokoller fra årsmøter

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 25.juli 2009 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 24. juli 2010 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 30. juli 2011 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 28. juli 2012 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 27. juli 2013 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 26. juli 2014 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 25. juli 2015 her

Les protokoll fra årsmøte i Sjusjøen Vel avholdt 30. juli 2016 her

Link til nyere protokoller her (medlemside)